rand() ile 0 - 2147483647 arasında bir sayı: 1467751249
rand(20,50) ile 20 - 50 arasında bir sayı: 42
rand(-10,20) ile -10 - 20 arasında bir sayı: -1
getrandmax() ile üretilebilecek maksimum sayı değeri: 2147483647